MOOOV | Algemeen Blogs OKAN-jongeren-in-Turnhout

MOOOV ZET IN OP DIVERSITEIT

MOOOV Filmfestival trakteert mensen een blik op de wereld. We brengen diverse films, van verschillende uithoeken op deze aardbol. Maar als je je bezoekers diversiteit wil tonen, dan moet je de multiculturele lijn ook doortrekken in je werking. MOOOV werkt dan ook meer dan graag samen met een divers team van vrijwilligers. Tussen de vrijwilligersploeg zitten vaste waarden, sommige vrijwilligers werken zelfs al meer dan 20 jaar bij MOOOV. Maar die vaste ploeg vullen we graag aan met mensen die van overal ter wereld komen. Om te werken, plezier te maken, Nederlands te leren, films te kijken, te reflecteren en ons dingen bij te leren over hun eigen cultuur. Via VDAB kregen we een aantal Afghaanse jongens op bezoek die kwamen kaartjes scheuren, pintjes tappen, koffies zetten en films kijken.

VDAB heeft ons gevraagd of we ze in beeld kunnen brengen. Filmstudent Meltse en journaliste Arkasha trekken met opname-apparatuur naar het festivalcafé. We willen dat ze ons vertellen over hun werk en over de films waar ze van houden. In het café staan twee jongens achter de bar. Ze maken de koffies klaar en schenken de frisdrank uit. Net wanneer we onze opnametoestellen afstellen, is er een filmvertoning afgelopen, en dus loopt het café goed vol met filmliefhebbers die hun dorst komen lessen. Het is druk, de jongens lopen gefocust van de ene kant van de toog naar de andere. Aan één van hen stellen we de vraag; “Mogen we jullie komen interviewen voor VDAB?”

“Kan je even wachten?”, antwoordt hij, “ik ben aan het werken.”

Over OKAN en buddy's

OKAN staat voor ‘onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers’. Anderstalige leerlingen die nog maar pas in België zijn aangekomen, kunnen extra ondersteuning krijgen in het onthaalonderwijs. Daar leren ze Nederlands en oefenen ze de nieuwe taal, met veel aandacht voor praktisch taalgebruik. Anderstalige nieuw komers kunnen zowel in het basis- als in het secundair onderwijs terechtkomen.

VDAB en het MOOOV-festival werkten dit jaar samen om anderstalige jongeren praktijkervaring te laten opdoen. Met deze actie wil VDAB aan werkgevers laten zien dat deze jongeren, mits wat ondersteuning, ook kunnen ingeschakeld worden als jobstudent.

MOOOV en VDAB werkten ook een buddy-traject uit voor OKAN-jongeren op de locaties van de 2 hoofdfestivals nl. Brugge en Turnhout. Per locatie werden een vijftal jongeren ingeschakeld in de festivalwerking: ticket- en zaalcontrole, bar en keuken. Elke jongere krijgt een buddy toegewezen van de vaste vrijwilligersploeg van MOOOV. Zo kunnen ze gerust zijn dat ze er niet alleen voorstaan én leren ze ook andere mensen kennen. "Met deze actie willen we werkgevers laten zien dat deze jongeren, mits wat ondersteuning, ook kunnen ingeschakeld worden als jobstudent", zegt Patrick Noël Vercruysse van VDAB. "Want werk is en blijft een belangrijk middel voor integratie."