MOOOV | Activiteit Zuidfondsen__is_Vlaanderen_klaar_voor_een_nieuw_filmfonds_

In heel wat Europese landen bestaan er filmfondsen die steun geven aan films uit het Zuiden. Van ontwikkelingssamenwerking evolueerden deze fondsen naar internationale samenwerking, solidariteit en uitwisseling. Een constante is echter steeds dat de gesteunde films gemaakt moeten worden in landen die door de OESO erkend worden als ontwikkelingsland (DAC-lijst). Een fonds dat de coproductie tussen nationale producenten en filmmakers uit het zuiden bevordert, stimuleert ook de eigen nationale filmsector. Volgens Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz moet zo’n internationale dimensie een integraal en onlosmakelijk deel van het Vlaamse cultuurbeleid uitmaken. 

Om vooruit te gaan, moet de Vlaamse audiovisuele sector meer dan ooit verbonden zijn met het buitenland. Het belang van internationale investeringen in de Vlaamse audiovisuele sector valt ook niet meer te ontkennen. Een Zuidfonds kan een rol spelen in het versterken van het imago van de Vlaamse filmsector op de internationale scène. Tegelijk dwingt zo’n internationale samenwerking de Vlaamse filmsector ook kritisch naar zichzelf te kijken. Een Zuidfonds is geen eenduidige overheveling van kennis, maar een samenwerking. Dit houdt in dat beide partijen hiervan kunnen profiteren, niet alleen op economisch vlak, maar ook op vlak van persoonlijke ontwikkeling. 

Samen met verantwoordelijken van enkele fondsen uit een aantal Europese landen, met Europese producenten die ervaring hebben met internationale coproducties en met cineasten die dankzij de steun van deze fondsen hun film konden maken, bekijkt MOOOV op deze dag of ook Vlaanderen gebaat is met - en klaar is voor - een eigen, nieuw filmfonds. 

Met de steun van en in samenwerking met: Vlaams Audiovisueel Fonds, Creative Europe Media Desk Flanders, stad Genk, C-mine Crib.

Praktisch

  • Locatie
    C-mine Crib
    C-Mine 12, 3600 Genk
  • Datum
    di 25 april 2017